یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

زرد کیجا

زرد کیجا یک نام مازندرانی برای قارچ خوراکی است که کیجا به معنای دختر و زرد نیز به خاطر رنگ قارچ است .

امروز می خواهم یکی از لذیذترین قارچ های خوراکی که درجنگلهای شمال می روید رابه شما معرفی کنیم. زردکیجا ازنظرارزش غذایی باگوشت قرمز برابری نموده و دارای طعم بسیارلذیذی می باشد و در روستای مازندران معمولاً آنرا بعد از تمیز نمودن و شستن بسته بندی نموده و درفریزرقرارمی دهند و به طورمتناوب در ایام زمستان و مناسبتهای خاص صرف می نمایند.

نکته قابل توجه این است که این قارچ خوراکی لذیذ درفصل پاییز و بعد از اولین بارش باران شروع به رویش می کند و بعد از حدود20یایک ماه بعد رویشش به اتمام می رسد و تا سال آینده همان موقع دیگر نمی روید و به خاطرهمین است که خوردن آن واقعاً لذت بخش است.

این نمونه از قارچ پای درخت راش و توسکا رشد و نمو می کند . این قارچ گونه ای اکتومیکو ریز بوده و با ریشه گیاه میزبان همزیستی دارد . در این همزیستی هم قارچ و هم میزبان هر دو سود می برند زمان ظهور این گونه در طبیعت معمولاً تابستان و پاییز است . این قارچ از مرغوب ترین انواع قارچ خوراکی می باشد از مزایای آن این است که هرگز آلوده به حشره ای نمی شود و در حمل و نقل هم کمتر صدمه می بینند .زرد کیجا نوعی قارچ وحشی خوراکی است و دلیل زیبایی نام آن را مازندرانی ها زرد کیجا نامیدند مزه گوشت می دهد .