پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
رستوران بسته است

آش خانجون

  • مسیریابی
  • درباره رستوران
آدرس : ساری، خیابان 15 خرداد، بین بیست متری اول و دوم
مدت زمان ارسال : 45 دقیقه
محدوده ارسال : ‌تمام نقاط شهری ساری
حداقل خرید برای رستوران : ‌100,000 ریال
هزینه ارسال : 10,000 ریال
آش رشته کوچک - توضیحات 55,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته متوسط - توضیحات 110,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته بزرگ - توضیحات 165,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته خانواده - توضیحات 275,000 ریال رستوران بسته است.
آش دوغ کوچک - توضیحات 55,000 ریال رستوران بسته است.
آش دوغ متوسط - توضیحات 110,000 ریال رستوران بسته است.
آش دوغ بزرگ - توضیحات 165,000 ریال رستوران بسته است.
آش دوغ خانواده - توضیحات 275,000 ریال رستوران بسته است.
آش ترش کوچک - توضیحات 55,000 ریال رستوران بسته است.
آش ترش متوسط - توضیحات 110,000 ریال رستوران بسته است.
آش ترش بزرگ - توضیحات 165,000 ریال رستوران بسته است.
آش ترش خانواده - توضیحات 275,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته تهرانی کوچک - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته تهرانی متوسط - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته تهرانی بزرگ - توضیحات 180,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته تهرانی خانواده - توضیحات 300,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوجه کوچک - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوجه متوسط - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوجه بزرگ - توضیحات 180,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوجه خانواده - توضیحات 300,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشواره کوچک - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشواره متوسط - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشواره بزرگ - توضیحات 180,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشواره خانواده - توضیحات 300,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشت کوچک - توضیحات 65,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشت متوسط - توضیحات 130,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشت بزرگ - توضیحات 195,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشت خانواده - توضیحات 325,000 ریال رستوران بسته است.
حلیم گوشت کوچک - توضیحات 65,000 ریال رستوران بسته است.
حلیم گوشت متوسط - توضیحات 130,000 ریال رستوران بسته است.
حلیم گوشت بزرگ - توضیحات 195,000 ریال رستوران بسته است.
حلیم گوشت خانواده - توضیحات 325,000 ریال رستوران بسته است.
سوپ جو کوچک - توضیحات 55,000 ریال رستوران بسته است.
سوپ جو متوسط - توضیحات 110,000 ریال رستوران بسته است.
سوپ جو بزرگ - توضیحات 165,000 ریال رستوران بسته است.
سوپ جو خانواده - توضیحات 275,000 ریال رستوران بسته است.
پپسی 15,000 ریال رستوران بسته است.
میراندا 15,000 ریال رستوران بسته است.
سون آپ 15,000 ریال رستوران بسته است.
ساعات کاری رستوران : 13 الی 23
آش داریم تا آش...

سفارش شما

سبد خرید شما خالی می باشد.