پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶
رستوران باز است

آش خانجون

  • مسیریابی
  • درباره رستوران
آدرس : ساری، خیابان 15 خرداد، بین بیست متری اول و دوم
مدت زمان ارسال : 45 دقیقه
محدوده ارسال : ‌تمام نقاط شهری ساری
حداقل خرید برای رستوران : ‌100,000 ریال
هزینه ارسال : 10,000 ریال
آش رشته کوچک - توضیحات 55,000 ریال
آش رشته متوسط - توضیحات 100,000 ریال
آش رشته بزرگ - توضیحات 140,000 ریال
آش رشته خانواده - توضیحات 230,000 ریال
آش دوغ کوچک - توضیحات 55,000 ریال
آش دوغ متوسط - توضیحات 100,000 ریال
آش دوغ بزرگ - توضیحات 140,000 ریال
آش دوغ خانواده - توضیحات 230,000 ریال
آش ترش کوچک - توضیحات 55,000 ریال
آش ترش متوسط - توضیحات 100,000 ریال
آش ترش بزرگ - توضیحات 140,000 ریال
آش ترش خانواده - توضیحات 230,000 ریال
آش رشته تهرانی کوچک - توضیحات 60,000 ریال
آش رشته تهرانی متوسط - توضیحات 110,000 ریال
آش رشته تهرانی بزرگ - توضیحات 160,000 ریال
آش رشته تهرانی خانواده - توضیحات 260,000 ریال
آش گوجه کوچک - توضیحات 60,000 ریال
آش گوجه متوسط - توضیحات 110,000 ریال
آش گوجه بزرگ - توضیحات 160,000 ریال
آش گوجه خانواده - توضیحات 260,000 ریال
آش گوشواره کوچک - توضیحات 60,000 ریال
آش گوشواره متوسط - توضیحات 110,000 ریال
آش گوشواره بزرگ - توضیحات 160,000 ریال
آش گوشواره خانواده - توضیحات 260,000 ریال
آش گوشت کوچک - توضیحات 65,000 ریال
آش گوشت متوسط - توضیحات 120,000 ریال
آش گوشت بزرگ - توضیحات 170,000 ریال
آش گوشت خانواده - توضیحات 290,000 ریال
حلیم گوشت کوچک - توضیحات 65,000 ریال
حلیم گوشت متوسط - توضیحات 120,000 ریال
حلیم گوشت بزرگ - توضیحات 170,000 ریال
حلیم گوشت خانواده - توضیحات 290,000 ریال
سوپ جو کوچک - توضیحات 55,000 ریال
سوپ جو متوسط - توضیحات 100,000 ریال
سوپ جو بزرگ - توضیحات 140,000 ریال
سوپ جو خانواده - توضیحات 230,000 ریال
نوشابه شیشه ای 10,000 ریال
آب معدنی 5,000 ریال
نوشابه قوطی 15,000 ریال
دلستر 20,000 ریال
دوغ 20,000 ریال
ساعات کاری رستوران : 13 الی 23
آش داریم تا آش...

سفارش شما

سبد خرید شما خالی می باشد.