شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
رستوران بسته است

آش خانجون

  • مسیریابی
  • درباره رستوران
آدرس : ساری، خیابان 15 خرداد، بین بیست متری اول و دوم
مدت زمان ارسال : 45 دقیقه
محدوده ارسال : ‌تمام نقاط شهری ساری
حداقل خرید برای رستوران : ‌100,000 ریال
هزینه ارسال : 10,000 ریال
آش رشته کوچک - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته متوسط - توضیحات 110,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته بزرگ - توضیحات 210,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته خانواده - توضیحات 250,000 ریال رستوران بسته است.
آش دوغ کوچک - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
آش دوغ متوسط - توضیحات 110,000 ریال رستوران بسته است.
آش دوغ بزرگ - توضیحات 210,000 ریال رستوران بسته است.
آش دوغ خانواده - توضیحات 250,000 ریال رستوران بسته است.
آش ترش کوچک - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
آش ترش متوسط - توضیحات 110,000 ریال رستوران بسته است.
آش ترش بزرگ - توضیحات 210,000 ریال رستوران بسته است.
آش ترش خانواده - توضیحات 250,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته تهرانی کوچک - توضیحات 65,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته تهرانی متوسط - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته تهرانی بزرگ - توضیحات 230,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته تهرانی خانواده - توضیحات 280,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوجه کوچک - توضیحات 65,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوجه متوسط - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوجه بزرگ - توضیحات 230,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوجه خانواده - توضیحات 280,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشواره کوچک - توضیحات 65,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشواره متوسط - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشواره بزرگ - توضیحات 230,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشواره خانواده - توضیحات 280,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشت کوچک - توضیحات 70,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشت متوسط - توضیحات 130,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشت بزرگ - توضیحات 250,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشت خانواده - توضیحات 300,000 ریال رستوران بسته است.
حلیم گوشت کوچک - توضیحات 70,000 ریال رستوران بسته است.
حلیم گوشت متوسط - توضیحات 130,000 ریال رستوران بسته است.
حلیم گوشت بزرگ - توضیحات 250,000 ریال رستوران بسته است.
حلیم گوشت خانواده - توضیحات 300,000 ریال رستوران بسته است.
سوپ جو کوچک - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
سوپ جو متوسط - توضیحات 110,000 ریال رستوران بسته است.
سوپ جو بزرگ - توضیحات 210,000 ریال رستوران بسته است.
سوپ جو خانواده - توضیحات 250,000 ریال رستوران بسته است.
نوشابه شیشه ای 10,000 ریال رستوران بسته است.
آب معدنی 5,000 ریال رستوران بسته است.
نوشابه قوطی 15,000 ریال رستوران بسته است.
دلستر 20,000 ریال رستوران بسته است.
دوغ 20,000 ریال رستوران بسته است.
ساعات کاری رستوران : 13 الی 23
آش داریم تا آش...

سفارش شما

سبد خرید شما خالی می باشد.