پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶
رستوران باز است

برگرسنتر

  • مسیریابی
  • درباره رستوران
آدرس : فرهنگ ، 15 خرداد ، 20 متری دوم
مدت زمان ارسال : 35 دقیقه
محدوده ارسال : ‌تمام نقاط شهر ساری
حداقل خرید برای رستوران : ‌150,000 ریال
هزینه ارسال : رایگان
گارلیک - توضیحات 170,000 ریال
کلاسیک - توضیحات 140,000 ریال
سرآشپز - توضیحات 150,000 ریال
ماریو - توضیحات 165,000 ریال
دالاس - توضیحات 170,000 ریال
بیکن اسموکی - توضیحات 185,000 ریال
چیکن بیف - توضیحات 180,000 ریال
هیرو - توضیحات 160,000 ریال
چیکن - توضیحات 130,000 ریال
دبل گارلیک - توضیحات 230,000 ریال
دبل كلاسيك - توضیحات 200,000 ریال
دبل سر آشپز - توضیحات 210,000 ریال
دبل ماريو - توضیحات 225,000 ریال
دبل دالاس - توضیحات 230,000 ریال
دبل بيكن اسموكى - توضیحات 245,000 ریال
دبل چيكن بيف - توضیحات 240,000 ریال
دبل هيرو - توضیحات 220,000 ریال
دبل چيكن - توضیحات 180,000 ریال
مینی گارلیک - توضیحات 130,000 ریال
مینی کلاسیک - توضیحات 100,000 ریال
مینی سرآشپز - توضیحات 110,000 ریال
مینی ماریو - توضیحات 125,000 ریال
مینی دالاس - توضیحات 130,000 ریال
مینی بیکن اسموکی - توضیحات 145,000 ریال
مینی چیکن بیف - توضیحات 140,000 ریال
مینی هیرو - توضیحات 120,000 ریال
مینی چیکن - توضیحات 95,000 ریال
سالاد سناتور - توضیحات 90,000 ریال
سالادکلم قرمز - توضیحات 40,000 ریال
سيب زمينى - توضیحات 60,000 ریال
پپسى قوطى 15,000 ریال
ميرندا قوطى 15,000 ریال
سون آپ قوطى 15,000 ریال
مكس قوطى 15,000 ریال
مانتن دوو قوطى 15,000 ریال
پپسى خانواده 25,000 ریال
ميرندا خانواده 25,000 ریال
سون آپ خانواده 25,000 ریال
مكس خانواده 25,000 ریال
مانتن دوو خانواده 25,000 ریال
ليمو قوطى 20,000 ریال
هلو قوطى 20,000 ریال
استوايى قوطى 20,000 ریال
كلاسيك قوطى 20,000 ریال
ليمو خانواده 25,000 ریال
هلو خانواده 25,000 ریال
استوايى خانواده 25,000 ریال
كلاسيك خانواده 25,000 ریال
دوغ قوطى 15,000 ریال
دوغ خانواده 35,000 ریال
آب معدنی كوچك 5,000 ریال

غذا تمام شده است

آب معدنی بزرگ 10,000 ریال

غذا تمام شده است

ساعات کاری رستوران : 12 الی 24
فقط گریل ، بدون روغن!

سفارش شما

سبد خرید شما خالی می باشد.