یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
رستوران بسته است

برگرسنتر

  • مسیریابی
  • درباره رستوران
آدرس : فرهنگ ، 15 خرداد ، 20 متری دوم
مدت زمان ارسال : 35 دقیقه
محدوده ارسال : ‌تمام نقاط شهر ساری
حداقل خرید برای رستوران : ‌150,000 ریال
هزینه ارسال : 30,000 ریال
گارلیک - توضیحات 170,000 ریال رستوران بسته است.
کلاسیک - توضیحات 140,000 ریال رستوران بسته است.
سرآشپز - توضیحات 150,000 ریال رستوران بسته است.
ماریو - توضیحات 165,000 ریال رستوران بسته است.
دالاس - توضیحات 170,000 ریال رستوران بسته است.
بیکن اسموکی - توضیحات 185,000 ریال رستوران بسته است.
چیکن بیف - توضیحات 180,000 ریال رستوران بسته است.
هیرو - توضیحات 160,000 ریال رستوران بسته است.
چیکن - توضیحات 130,000 ریال رستوران بسته است.
دبل گارلیک - توضیحات 230,000 ریال رستوران بسته است.
دبل كلاسيك - توضیحات 200,000 ریال رستوران بسته است.
دبل سر آشپز - توضیحات 210,000 ریال رستوران بسته است.
دبل ماريو - توضیحات 225,000 ریال رستوران بسته است.
دبل دالاس - توضیحات 230,000 ریال رستوران بسته است.
دبل بيكن اسموكى - توضیحات 245,000 ریال رستوران بسته است.
دبل چيكن بيف - توضیحات 240,000 ریال رستوران بسته است.
دبل هيرو - توضیحات 220,000 ریال رستوران بسته است.
دبل چيكن - توضیحات 180,000 ریال رستوران بسته است.
مینی گارلیک - توضیحات 130,000 ریال رستوران بسته است.
مینی کلاسیک - توضیحات 100,000 ریال رستوران بسته است.
مینی سرآشپز - توضیحات 110,000 ریال رستوران بسته است.
مینی ماریو - توضیحات 125,000 ریال رستوران بسته است.
مینی دالاس - توضیحات 130,000 ریال رستوران بسته است.
مینی بیکن اسموکی - توضیحات 145,000 ریال رستوران بسته است.
مینی چیکن بیف - توضیحات 140,000 ریال رستوران بسته است.
مینی هیرو - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
مینی چیکن - توضیحات 95,000 ریال رستوران بسته است.
سیب زمینی پنیری - توضیحات 100,000 ریال رستوران بسته است.
سیب زمینی ماریو - توضیحات 95,000 ریال رستوران بسته است.
سیب زمینی بیکن - توضیحات 130,000 ریال رستوران بسته است.
سیب زمینی سوپر ماریو - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
سالاد سناتور - توضیحات 90,000 ریال رستوران بسته است.
سالادکلم قرمز - توضیحات 40,000 ریال رستوران بسته است.
سيب زمينى - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
پپسى قوطى 20,000 ریال رستوران بسته است.
ميرندا قوطى 20,000 ریال رستوران بسته است.
سون آپ قوطى 20,000 ریال رستوران بسته است.
مكس قوطى 20,000 ریال رستوران بسته است.
مانتن دوو قوطى 20,000 ریال رستوران بسته است.
پپسى خانواده 25,000 ریال رستوران بسته است.
ميرندا خانواده 25,000 ریال رستوران بسته است.
سون آپ خانواده 25,000 ریال رستوران بسته است.
مكس خانواده 25,000 ریال رستوران بسته است.
مانتن دوو خانواده 25,000 ریال رستوران بسته است.
ليمو قوطى 20,000 ریال رستوران بسته است.
هلو قوطى 20,000 ریال رستوران بسته است.
استوايى قوطى 20,000 ریال رستوران بسته است.
كلاسيك قوطى 20,000 ریال رستوران بسته است.
ليمو خانواده 20,000 ریال رستوران بسته است.
هلو خانواده 20,000 ریال رستوران بسته است.
استوايى خانواده 20,000 ریال رستوران بسته است.
كلاسيك خانواده 20,000 ریال رستوران بسته است.
دوغ قوطى 15,000 ریال رستوران بسته است.
دوغ خانواده 35,000 ریال رستوران بسته است.
آب معدنی كوچك 10,000 ریال رستوران بسته است.
آب معدنی بزرگ 15,000 ریال رستوران بسته است.
ساعات کاری رستوران : 12 الی 24
فقط گریل ، بدون روغن!

سفارش شما

سبد خرید شما خالی می باشد.