پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
رستوران بسته است

مرغ کنتاکی

  • مسیریابی
  • درباره رستوران
آدرس : ساری ، بلوار خزر ، بین دریای 6 و 8
مدت زمان ارسال : 85 دقیقه
محدوده ارسال : ‌محدوده شهری(تا میدان امام، میدان خزر، میدان هلال احمر، ابتدای بلوار کشاورز) - خارج از محدوده هزینه پیک/آژانس بايد پرداخت گردد.
حداقل خرید برای رستوران : ‌150,000 ریال
هزینه ارسال : رایگان
تخفیف : 20 درصد
مرغ سوخاری دو تکه نرمال 215,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 172,000 ریال ) رستوران بسته است.
مرغ سوخاری دو تکه اسپایسی 215,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 172,000 ریال ) رستوران بسته است.
مرغ سوخاری سه تکه نرمال 265,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 212,000 ریال ) رستوران بسته است.
مرغ سوخاری سه تکه اسپایسی 265,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 212,000 ریال ) رستوران بسته است.
مرغ سوخاری چهار تکه نرمال 315,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 252,000 ریال ) رستوران بسته است.
مرغ سوخاری چهار تکه اسپایسی 315,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 252,000 ریال ) رستوران بسته است.
مرغ سوخاری نه تکه نرمال 695,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 556,000 ریال ) رستوران بسته است.
مرغ سوخاری نه تکه اسپایسی 695,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 556,000 ریال ) رستوران بسته است.
فیله استریپس نرمال 245,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 196,000 ریال ) رستوران بسته است.
کتف و بال سوخاری نرمال 195,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 156,000 ریال ) رستوران بسته است.
کتف و بال سوخاری اسپایسی 195,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 156,000 ریال ) رستوران بسته است.
چیکن برگر 165,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 132,000 ریال ) رستوران بسته است.
زینگر 165,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 132,000 ریال ) رستوران بسته است.
سوپریم 175,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 140,000 ریال ) رستوران بسته است.
دبل دان برگر 255,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 204,000 ریال ) رستوران بسته است.
کلاسیک برگر 210,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 168,000 ریال ) رستوران بسته است.
ماشروم برگر 175,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 140,000 ریال ) رستوران بسته است.
سوپر میت برگر 305,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 244,000 ریال ) رستوران بسته است.
ساندویچ فیله تو 195,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 156,000 ریال ) رستوران بسته است.
ساندویچ اسپشیال 215,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 172,000 ریال ) رستوران بسته است.
رست بیف 225,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 180,000 ریال ) رستوران بسته است.
هات داگ ویژه 165,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 132,000 ریال ) رستوران بسته است.
هات داگ رویال 145,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 116,000 ریال ) رستوران بسته است.
چیکن میت برگر 215,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 172,000 ریال ) رستوران بسته است.
میت برگر 165,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 132,000 ریال ) رستوران بسته است.
دبل میت برگر 235,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 188,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا چیوسا +سیب زمینی 145,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 116,000 ریال ) رستوران بسته است.
همبرگر (مک میت) +سیب زمینی 125,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 100,000 ریال ) رستوران بسته است.
فیله سوخاری دو تکه +سیب زمینی 125,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 100,000 ریال ) رستوران بسته است.
فیله سوخاری دو تکه +سیب زمینی 125,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 100,000 ریال ) رستوران بسته است.
هات داگ با پنیر +سیب زمینی 125,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 100,000 ریال ) رستوران بسته است.
کالج باکس 325,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 260,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا اسپشیال(پنجره ای) یک نفره 295,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 236,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا استیک یک نفره 325,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 260,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا بلونیا یک نفره 295,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 236,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا سوییسی یک نفره 275,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 220,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا وجی تا یک نفره 245,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 196,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا چانو یک نفره 285,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 228,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا میلانز یک نفره 265,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 212,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا چهار فصل یک نفره 275,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 220,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا فوکاچیا یک نفره 255,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 204,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا پپرونی یک نفره 265,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 212,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا اسپشیال دو نفره 355,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 284,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا استیک دو نفره 425,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 340,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا بلونیا دو نفره 355,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 284,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا سوییسی دو نفره 335,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 268,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا وجی تا دو نفره 305,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 244,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا چانو دو نفره 345,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 276,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا میلانز دو نفره 325,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 260,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا چهار فصل دو نفره 335,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 268,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا فوکاچیادو نفره 325,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 260,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیتزا پپرونی دو نفره 325,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 260,000 ریال ) رستوران بسته است.
پنینی پپرونی 170,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 136,000 ریال ) رستوران بسته است.
پنینی مرغ 170,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 136,000 ریال ) رستوران بسته است.
پنینی گوشت 190,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 152,000 ریال ) رستوران بسته است.
پنینی ژامبون 150,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 120,000 ریال ) رستوران بسته است.
پنینی هات داگ 150,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 120,000 ریال ) رستوران بسته است.
زینگر باکس 375,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 300,000 ریال ) رستوران بسته است.
اکستریم باکس 425,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 340,000 ریال ) رستوران بسته است.
هات باکس 375,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 300,000 ریال ) رستوران بسته است.
رویال باکس 745,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 596,000 ریال ) رستوران بسته است.
میکس باکس 425,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 340,000 ریال ) رستوران بسته است.
ناگت و سیب زمینی 150,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 120,000 ریال ) رستوران بسته است.
پاپ چیکن 110,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 88,000 ریال ) رستوران بسته است.
نان سیر 125,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 100,000 ریال ) رستوران بسته است.
قارچ سوخاری 110,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 88,000 ریال ) رستوران بسته است.
پیاز سوخاری 60,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 48,000 ریال ) رستوران بسته است.
سیب زمینی سوخاری 80,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 64,000 ریال ) رستوران بسته است.
سیب زمینی سرخ کرده 80,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 64,000 ریال ) رستوران بسته است.
بشقاب هات چیپس 140,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 112,000 ریال ) رستوران بسته است.
بشقاب پوتاتو 140,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 112,000 ریال ) رستوران بسته است.
بشقاب چیلی فرایز 140,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 112,000 ریال ) رستوران بسته است.
بشقاب چیکن فرایز 140,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 112,000 ریال ) رستوران بسته است.
سالاد سزار 150,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 120,000 ریال ) رستوران بسته است.
سالاد ویژه 80,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 64,000 ریال ) رستوران بسته است.
نیچر سالاد 80,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 64,000 ریال ) رستوران بسته است.
دلستر هلو 35,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 28,000 ریال ) رستوران بسته است.
دلستر لیمو 35,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 28,000 ریال ) رستوران بسته است.
دلستر استوایی 35,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 28,000 ریال ) رستوران بسته است.
کوکا قوطی 30,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 24,000 ریال ) رستوران بسته است.
فانتا قوطی 30,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 24,000 ریال ) رستوران بسته است.
دوغ لیوانی 20,000 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 16,000 ریال ) رستوران بسته است.
0 ریال ( با احتساب 20 درصد تخفیف : 0 ریال ) رستوران بسته است.
ساعات کاری رستوران : 11 الی 23:45
Sari Fried Chicken

سفارش شما

سبد خرید شما خالی می باشد.