شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
رستوران بسته است

کافه آش گزنه

  • مسیریابی
  • درباره رستوران
آدرس : ساری،خیابان 15 خرداد،خیابان پیام نور،نبش پیام نور 1
مدت زمان ارسال : 40 دقیقه
محدوده ارسال : ‌محدوده شهری
حداقل خرید برای رستوران : ‌150,000 ریال
هزینه ارسال : 20,000 ریال
آش رشته کوچک - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته متوسط - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته بزرگ - توضیحات 180,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته خانواده - توضیحات 300,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته تهرانی کوچک - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته تهرانی متوسط - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته تهرانی بزرگ - توضیحات 180,000 ریال رستوران بسته است.
آش رشته تهرانی خانواده - توضیحات 300,000 ریال رستوران بسته است.
آش ترش کوچک - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
آش ترش متوسط - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
آش ترش بزرگ - توضیحات 180,000 ریال رستوران بسته است.
آش ترش خانواده - توضیحات 300,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوجه کوچک - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوجه متوسط - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوجه بزرگ - توضیحات 180,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوجه خانواده - توضیحات 300,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشت کوچک - توضیحات 70,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشت متوسط - توضیحات 140,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشت بزرگ - توضیحات 210,000 ریال رستوران بسته است.
آش گوشت خانواده - توضیحات 350,000 ریال رستوران بسته است.
حلیم کوچک 70,000 ریال رستوران بسته است.
حلیم متوسط 140,000 ریال رستوران بسته است.
حلیم بزرگ 210,000 ریال رستوران بسته است.
حلیم خانواده 350,000 ریال رستوران بسته است.
بنه بزه آش کوچک - توضیحات 50,000 ریال رستوران بسته است.
بنه بزه آش متوسط - توضیحات 100,000 ریال رستوران بسته است.
بنه بزه آش بزرگ - توضیحات 150,000 ریال رستوران بسته است.
باقالی - توضیحات 50,000 ریال رستوران بسته است.
کشک بادمجان - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
میرزا قاسمی - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
لوبیا - توضیحات 50,000 ریال رستوران بسته است.
عدسی - توضیحات 50,000 ریال رستوران بسته است.
نوشابه قوطی کوکاکولا 20,000 ریال رستوران بسته است.
نوشابه قوطی فانتا 20,000 ریال رستوران بسته است.
نوشابه قوطی سپرایت 20,000 ریال رستوران بسته است.
دوغ قوطی 20,000 ریال رستوران بسته است.
نوشابه شیشه ای مشکی 15,000 ریال رستوران بسته است.
نوشابه بطری مشکی 10,000 ریال رستوران بسته است.
نوشابه بطری زرد 10,000 ریال رستوران بسته است.
نوشابه شیشه ای زرد 15,000 ریال رستوران بسته است.
ساعات کاری رستوران : 9:00 الی 23:00
مواد اولیه سالم،روش پخت سالم

سفارش شما

سبد خرید شما خالی می باشد.