جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶
رستوران باز است

کافه آش گزنه

  • مسیریابی
  • درباره رستوران
آدرس : ساری،خیابان 15 خرداد،خیابان پیام نور،نبش پیام نور 1
مدت زمان ارسال : 40 دقیقه
محدوده ارسال : ‌محدوده شهری
حداقل خرید برای رستوران : ‌150,000 ریال
هزینه ارسال : 20,000 ریال
آش رشته کوچک - توضیحات 60,000 ریال
آش رشته متوسط - توضیحات 120,000 ریال
آش رشته بزرگ - توضیحات 180,000 ریال
آش رشته خانواده - توضیحات 300,000 ریال
آش رشته تهرانی کوچک - توضیحات 60,000 ریال
آش رشته تهرانی متوسط - توضیحات 120,000 ریال
آش رشته تهرانی بزرگ - توضیحات 180,000 ریال
آش رشته تهرانی خانواده - توضیحات 300,000 ریال
آش ترش کوچک - توضیحات 60,000 ریال
آش ترش متوسط - توضیحات 120,000 ریال
آش ترش بزرگ - توضیحات 180,000 ریال
آش ترش خانواده - توضیحات 300,000 ریال
آش گوجه کوچک - توضیحات 60,000 ریال
آش گوجه متوسط - توضیحات 120,000 ریال
آش گوجه بزرگ - توضیحات 180,000 ریال
آش گوجه خانواده - توضیحات 300,000 ریال
آش گوشت کوچک - توضیحات 70,000 ریال
آش گوشت متوسط - توضیحات 140,000 ریال
آش گوشت بزرگ - توضیحات 210,000 ریال
آش گوشت خانواده - توضیحات 350,000 ریال
حلیم کوچک 70,000 ریال
حلیم متوسط 140,000 ریال
حلیم بزرگ 210,000 ریال
حلیم خانواده 350,000 ریال
بنه بزه آش کوچک - توضیحات 50,000 ریال
بنه بزه آش متوسط - توضیحات 100,000 ریال
بنه بزه آش بزرگ - توضیحات 150,000 ریال
باقالی - توضیحات 50,000 ریال
کشک بادمجان - توضیحات 60,000 ریال
میرزا قاسمی - توضیحات 60,000 ریال
لوبیا - توضیحات 50,000 ریال

غذا تمام شده است

عدسی - توضیحات 50,000 ریال
نوشابه قوطی کوکاکولا 20,000 ریال
نوشابه قوطی فانتا 20,000 ریال
نوشابه قوطی سپرایت 20,000 ریال
دوغ قوطی 20,000 ریال
نوشابه شیشه ای مشکی 15,000 ریال
نوشابه بطری مشکی 10,000 ریال
نوشابه بطری زرد 10,000 ریال
نوشابه شیشه ای زرد 15,000 ریال
ساعات کاری رستوران : 9:00 الی 23:00
مواد اولیه سالم،روش پخت سالم

سفارش شما

سبد خرید شما خالی می باشد.