یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
رستوران باز است

کافه آش گزنه

  • مسیریابی
  • درباره رستوران
آدرس : ساری،خیابان 15 خرداد،خیابان پیام نور،نبش پیام نور 1
مدت زمان ارسال : 40 دقیقه
محدوده ارسال : ‌محدوده شهری
حداقل خرید برای رستوران : ‌150,000 ریال
هزینه ارسال : 20,000 ریال
آش رشته کوچک - توضیحات 60,000 ریال
آش رشته متوسط - توضیحات 120,000 ریال
آش رشته بزرگ - توضیحات 180,000 ریال
آش رشته خانواده - توضیحات 300,000 ریال
آش رشته تهرانی کوچک - توضیحات 60,000 ریال
آش رشته تهرانی متوسط - توضیحات 120,000 ریال
آش رشته تهرانی بزرگ - توضیحات 180,000 ریال
آش رشته تهرانی خانواده - توضیحات 300,000 ریال
آش ترش کوچک - توضیحات 60,000 ریال
آش ترش متوسط - توضیحات 120,000 ریال
آش ترش بزرگ - توضیحات 180,000 ریال
آش ترش خانواده - توضیحات 300,000 ریال
آش گوجه کوچک - توضیحات 60,000 ریال
آش گوجه متوسط - توضیحات 120,000 ریال
آش گوجه بزرگ - توضیحات 180,000 ریال
آش گوجه خانواده - توضیحات 300,000 ریال
آش گوشت کوچک - توضیحات 70,000 ریال
آش گوشت متوسط - توضیحات 140,000 ریال
آش گوشت بزرگ - توضیحات 210,000 ریال
آش گوشت خانواده - توضیحات 350,000 ریال
حلیم کوچک 70,000 ریال
حلیم متوسط 140,000 ریال
حلیم بزرگ 210,000 ریال
حلیم خانواده 350,000 ریال
بنه بزه آش کوچک - توضیحات 50,000 ریال
بنه بزه آش متوسط - توضیحات 100,000 ریال
بنه بزه آش بزرگ - توضیحات 150,000 ریال
باقالی - توضیحات 50,000 ریال
کشک بادمجان - توضیحات 60,000 ریال
میرزا قاسمی - توضیحات 60,000 ریال
لوبیا - توضیحات 50,000 ریال
عدسی - توضیحات 50,000 ریال
نوشابه شیشه ای مشکی 15,000 ریال
نوشابه لیموناد شیشه ای 15,000 ریال
نوشابه سپرایت شیشه ای 15,000 ریال
نوشابه زرد شیشه ای 15,000 ریال
ساعات کاری رستوران : 9:00 الی 23:00
مواد اولیه سالم،روش پخت سالم

سفارش شما

سبد خرید شما خالی می باشد.