یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
رستوران بسته است

الو برگر

  • مسیریابی
  • درباره رستوران
آدرس : ساری،خیابان پیروزی،نبش پیروزی 24
مدت زمان ارسال : 55 دقیقه
محدوده ارسال : ‌محدوده شهری
حداقل خرید برای رستوران : ‌150,000 ریال
هزینه ارسال : رایگان
چیز برگر - توضیحات 95,000 ریال رستوران بسته است.
الو برگر - توضیحات 105,000 ریال رستوران بسته است.
تگزاسی برگر - توضیحات 110,000 ریال رستوران بسته است.
یلو برگر - توضیحات 110,000 ریال رستوران بسته است.
ماشروم برگر - توضیحات 95,000 ریال رستوران بسته است.
دوبل برگر - توضیحات 155,000 ریال رستوران بسته است.
میکس برگر - توضیحات 155,000 ریال رستوران بسته است.
تریپلکس برگر - توضیحات 190,000 ریال رستوران بسته است.
گریل برگر - توضیحات 80,000 ریال رستوران بسته است.
میکس برگر - توضیحات 155,000 ریال رستوران بسته است.
چیکن چیز برگر - توضیحات 95,000 ریال رستوران بسته است.
چیکن الو برگر - توضیحات 105,000 ریال رستوران بسته است.
چیکن تگزاسی برگر - توضیحات 110,000 ریال رستوران بسته است.
چیکن یلو برگر - توضیحات 110,000 ریال رستوران بسته است.
چیکن ماشروم برگر - توضیحات 95,000 ریال رستوران بسته است.
چیکن دوبل برگر - توضیحات 155,000 ریال رستوران بسته است.
چیکن تریپلکس برگر - توضیحات 190,000 ریال رستوران بسته است.
چیکن گریل برگر - توضیحات 80,000 ریال رستوران بسته است.
الو فیله - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
الو هات داگ - توضیحات 80,000 ریال رستوران بسته است.
هات داگ - توضیحات 60,000 ریال رستوران بسته است.
خوراک گوشت - توضیحات 130,000 ریال رستوران بسته است.
خوراک مرغ - توضیحات 110,000 ریال رستوران بسته است.
خوراک مخلوط - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
الو رست بیف - توضیحات 140,000 ریال رستوران بسته است.
خوراک گوشت - توضیحات 160,000 ریال رستوران بسته است.
خوراک مرغ - توضیحات 140,000 ریال رستوران بسته است.
خوراک مخلوط - توضیحات 150,000 ریال رستوران بسته است.
لم چاپس - توضیحات 220,000 ریال رستوران بسته است.
چیکن جنوا - توضیحات 150,000 ریال رستوران بسته است.
چیکن پاستا - توضیحات 130,000 ریال رستوران بسته است.
بیف پاستا - توضیحات 140,000 ریال رستوران بسته است.
الو دراگون - توضیحات 130,000 ریال رستوران بسته است.
الو هات داگ پرسی - توضیحات 120,000 ریال رستوران بسته است.
الو پیتزا - توضیحات 180,000 ریال رستوران بسته است.
پیتزا رست بیف - توضیحات 170,000 ریال رستوران بسته است.
پیتزا میت بال - توضیحات 160,000 ریال رستوران بسته است.
پیتزا اسپشیال - توضیحات 135,000 ریال رستوران بسته است.
پیتزا چیلی - توضیحات 135,000 ریال رستوران بسته است.
پیتزا وجیتا - توضیحات 130,000 ریال رستوران بسته است.
پیتزا مارگاریتا - توضیحات 100,000 ریال رستوران بسته است.
پیتزا مینی - توضیحات 80,000 ریال رستوران بسته است.
الو پاپ کورن 60,000 ریال رستوران بسته است.
سیب زمینی طعم دار 45,000 ریال رستوران بسته است.
پیاز حلقه ای 55,000 ریال رستوران بسته است.
قارچ سوخاری 55,000 ریال رستوران بسته است.
سالاد سزار 80,000 ریال رستوران بسته است.
سالاد فصل 30,000 ریال رستوران بسته است.
سالاد کلم 20,000 ریال رستوران بسته است.
سالاد اندونزی 50,000 ریال رستوران بسته است.
نوشابه کوکا کولا قوطی 15,000 ریال رستوران بسته است.
نوشابه فانتا قوطی 15,000 ریال رستوران بسته است.
نوشابه کوکاکولا خانواده 25,000 ریال رستوران بسته است.
نوشابه فانتا خانواده 25,000 ریال رستوران بسته است.
دوغ لیوانی 10,000 ریال رستوران بسته است.
دوغ قوطی 30,000 ریال رستوران بسته است.
دوغ خانواده 30,000 ریال رستوران بسته است.
هی دی لیمو 20,000 ریال رستوران بسته است.
هی دی هلو 20,000 ریال رستوران بسته است.
هی دی استوایی 20,000 ریال رستوران بسته است.
ساعات کاری رستوران : 18 الی 23
Be all that you can be ...

سفارش شما

سبد خرید شما خالی می باشد.