جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶
رستوران باز است

الو برگر

  • مسیریابی
  • درباره رستوران
آدرس : ساری،خیابان پیروزی،نبش پیروزی 24
مدت زمان ارسال : 55 دقیقه
محدوده ارسال : ‌محدوده شهری
حداقل خرید برای رستوران : ‌150,000 ریال
هزینه ارسال : رایگان
چیز برگر - توضیحات 95,000 ریال
الو برگر - توضیحات 105,000 ریال
تگزاسی برگر - توضیحات 110,000 ریال
یلو برگر - توضیحات 110,000 ریال
ماشروم برگر - توضیحات 95,000 ریال
دوبل برگر - توضیحات 155,000 ریال
میکس برگر - توضیحات 155,000 ریال
تریپلکس برگر - توضیحات 190,000 ریال
گریل برگر - توضیحات 80,000 ریال
میکس برگر - توضیحات 155,000 ریال
چیکن چیز برگر - توضیحات 95,000 ریال
چیکن الو برگر - توضیحات 105,000 ریال
چیکن تگزاسی برگر - توضیحات 110,000 ریال
چیکن یلو برگر - توضیحات 110,000 ریال
چیکن ماشروم برگر - توضیحات 95,000 ریال
چیکن دوبل برگر - توضیحات 155,000 ریال
چیکن تریپلکس برگر - توضیحات 190,000 ریال
چیکن گریل برگر - توضیحات 80,000 ریال
الو فیله - توضیحات 120,000 ریال
الو هات داگ - توضیحات 80,000 ریال
هات داگ - توضیحات 60,000 ریال
خوراک گوشت - توضیحات 130,000 ریال
خوراک مرغ - توضیحات 110,000 ریال
خوراک مخلوط - توضیحات 120,000 ریال
الو رست بیف - توضیحات 140,000 ریال
خوراک گوشت - توضیحات 160,000 ریال
خوراک مرغ - توضیحات 140,000 ریال
خوراک مخلوط - توضیحات 150,000 ریال
لم چاپس - توضیحات 220,000 ریال
چیکن جنوا - توضیحات 150,000 ریال
چیکن پاستا - توضیحات 130,000 ریال

غذا تمام شده است

بیف پاستا - توضیحات 140,000 ریال

غذا تمام شده است

الو دراگون - توضیحات 130,000 ریال
الو هات داگ پرسی - توضیحات 120,000 ریال
الو پیتزا - توضیحات 180,000 ریال
پیتزا رست بیف - توضیحات 170,000 ریال
پیتزا میت بال - توضیحات 160,000 ریال
پیتزا اسپشیال - توضیحات 135,000 ریال
پیتزا چیلی - توضیحات 135,000 ریال
پیتزا وجیتا - توضیحات 130,000 ریال
پیتزا مارگاریتا - توضیحات 100,000 ریال
پیتزا مینی - توضیحات 80,000 ریال

غذا تمام شده است

الو پاپ کورن 60,000 ریال
سیب زمینی طعم دار 45,000 ریال
پیاز حلقه ای 55,000 ریال
قارچ سوخاری 55,000 ریال
سالاد سزار 80,000 ریال

غذا تمام شده است

سالاد فصل 30,000 ریال
سالاد کلم 20,000 ریال
سالاد اندونزی 50,000 ریال

غذا تمام شده است

نوشابه کوکا کولا قوطی 15,000 ریال
نوشابه فانتا قوطی 15,000 ریال
نوشابه کوکاکولا خانواده 25,000 ریال
نوشابه فانتا خانواده 25,000 ریال
دوغ لیوانی 10,000 ریال
دوغ قوطی 30,000 ریال
دوغ خانواده 30,000 ریال
هی دی لیمو 20,000 ریال
هی دی هلو 20,000 ریال

غذا تمام شده است

هی دی استوایی 20,000 ریال
ساعات کاری رستوران : 18 الی 23
Be all that you can be ...

سفارش شما

سبد خرید شما خالی می باشد.