جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
22ژوئن 2016

افطار سالم

وعده افطار، معادل همان وعده صبحانه‌اي است که در روزهاي عادي مي‌خورديد؛ پس بهتر است به حضور تمام ‌گروه‌هاي غذايي در اين وعده غذايي‌تان توجه كنيد.   روزه‌تان را مي‌توانيد با يك استكان شير گرم يا چاي كمرنگ و 2