چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
16ژانویه 2016

نان و برنج نخوریم لاغر می شویم؟

افرادی كه از رژیم‌های لاغری بسیار كم‌كالری و فاقد نان و برنج و سایر مواد نشاسته‌ای استفاده می‌كنند، در درازمدت قادر به تحمل چنین رژیم دشواری نیستند. حذف نان و برنج به نفع لاغری نیست یكی از عادت‌های غذایی بسیار