شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
16ژانویه 2016

گردو

خواص گردو برای پوست اسم من ((گردو)) است : اسم من گردو است ، به من گردکان هم مى گویند و اعراب مرا جوز مى نامند. من از قدیم به حالت وحشى در آسیاى صغیر، ایران و ژاپن روییده و