شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
افطاری مقوی
۰۹تیر ۱۳۹۵

غذای مقوی افطار

می خواهیم در این مطلب نوعی افطاری مقوی را به شما معرفی کنیم این منوی غذایی برای افراد روزه دار بهترین گزینه تغذیه ای محسوب می شود یک متخصص طب سنتی یک افطاری مقوی تشریح کرد و بر ضرورت خوردن