شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
images
۰۲تیر ۱۳۹۵

فوائد خرما

مصرف رطب و خرما در هنگام افطار انرژی لازم را به سرعت در اختیار بدن قرار می‌دهد و مواد از دست رفته در طول روزه را جبران می‌کند. خرما به علت سالم و طبیعی بودن و همچنین در بر داشتن