جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
download (3)
۰۲تیر ۱۳۹۵

افطار سالم

وعده افطار، معادل همان وعده صبحانه‌اي است که در روزهاي عادي مي‌خورديد؛ پس بهتر است به حضور تمام ‌گروه‌هاي غذايي در اين وعده غذايي‌تان توجه كنيد.   روزه‌تان را مي‌توانيد با يك استكان شير گرم يا چاي كمرنگ و ۲