سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
KFC
۱۴شهریور ۱۳۹۵

داستان مبتکر مرغ کنتاکی در ۶۵ سالگی!

آیا می دانستید مبتکر مرغ کنتاکی بعد از بارها شکست شغلی در ۶۵ سالگی مدیر بزرگترین مرغ فروشی دنیا شد؟ «هارولد سندرز» بنیانگذار KFC فکرش را هم نمی کرد یک روز برسد که دیگران با او مثل سلاطین و ثروتمندان