جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵
hot_dog
۲۰شهریور ۱۳۹۵

نام «هات داگ» چطور انتخاب شد؟

بحث بر سر نام «هات داگ» بسیار زیاد است که چگونه این نام برای این غذا انتخاب شد. نام دیگر هات‌داگ، «فرانکفورتر» است که آن را از نام شهر فرانکفورت در کشور آلمان برداشت کرده‌اند؛ چراکه این غذا ابتدا در